Hiszpańskie por qué i porque – wyjaśniamy różnice

  • 23 / 04 / 2017

W języku hiszpańskim znajdziemy słowa, które, szczególnie na początku nauki, stanowią trudność ze względu na podobieństwo w pisowni oraz wymowie. Takimi niewygodnymi słowami są por qué, por que, porqué, porque. Wymawia się je tak samo, natomiast pisownia jest inna. Jedne pisane są łącznie, inne oddzielnie, niektóre mają tyldę.

O co w tym wszystkim chodzi i co oznacza każdy z nich?

Najczęściej używane to por qué aby tworzyć pytanie oraz porque aby wyrazić powód czynienia czegoś oraz aby udzielić odpowiedzi na pytanie.

Postaram się wyjaśnić każdy ze spójników w prosty i przejrzysty sposób.

Kurs języka hiszpańskiego online – A1

Curso elemental dedykowany jest osobom, które nie miały żadnego kontaktu z językiem hiszpańskim i chciałyby od podstaw rozpocząć naukę z polskim nauczycielem. Zajęcia mają na celu rozwinięcie kluczowych umiejętności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim.

  • Start: 16 / 10 / 2023 r.
  • Online
  • poniedziałki i środy
  • 17:30 - 19:00
  • 3 wolne miejsca
ZOBACZ WSZYSTKIE KURSY

Porqué

Pisane łącznie i z tyldą (akcent graficzny) jest rzeczownikiem rodzaju męskiego (nie spójnikiem), który oznacza powód, motyw, przyczynę. Ponieważ jest to rzeczownik, stosuje się przed nim rodzajnik.

Wyjaśnij mi powód jego zachowania.
Cuéntame el porqué de su comportamiento

Należy przeanalizować przyczyny wzrostu cen.
Hay que analizar los porqués de la subida de los precios.

Por qué

Pisane oddzielnie i z tyldą nad qué jest połączeniem przyimka por i zaimka pytającego lub wykrzyknika qué. Używa się go głównie w pytaniach i zdaniach wykrzyknikowych i tłumaczy dlaczego.

Dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole
¿Por qué no estuviste en la escuela ayer?

Nie wiem, dlaczego ona nie chodzi na lekcje włoskiego. 
No sé por qué ella no va a la clase de italiano.

Porque

Pisane łącznie i bez tyldy tłumaczy się jako ponieważ. Używa się w zdaniach, które tłumaczą przyczynę. Często zamiennie ze zwrotem “ya que”, “puesto que” (jako że) albo “pues” (więc).

Podróżowałam do Włoch ponieważ chciałam odwiedzić moich znajomych.
Viajé a Italia porque necesitaba visitar mis amigos.

Ponieważ był ogromny korek nie dotarła do pracy na czas.
Porque había un atasco terrible no llegaba al trabajo a tiempo.

Manuel nie je mięsa ponieważ jest wegetarianinem. 
Manuel no come carne porque es vegetariano.

Nie poszedłem do domu Marty ponieważ (jako że) nie miałem ochoty.
No fui a casa de Marta porque (ya que) no tenía ganas.

Porque służy także aby odpowiedzieć na pytanie zaczęte od por qué (dlaczego?)

Dlaczego nie przyszedł na siłownię? – Ponieważ nie chciał wychodzić z domu.
¿Por qué no ha venido al gimnasio? – Porque no tuvo ganas de salir de casa.

 Dlaczego oni nie rozmawiają z Tobą? – Ponieważ pokłóciliśmy się dzisiaj.
¿Por qué ellos no hablan contigo? – Porque hemos peleado mucho hoy.

Zacznij przygodę z językiem hiszpańskim już dziś!

Zostań naszym uczniem i poznaj jeden z najpiękniejszych języków obcych na świecie! Kursy języka hiszpańskiego w Warszawie.

Zobacz kursy

Por que

Jest to połączenie przyimka por i zaimka que. To połączenie często stosuje się z zaimkami określonymi: el, la, los, las (w konstrukcji por el que, por la que etc.). Tłumaczy się jako “dla którego”, “dla której”, z powodu których” etc.

To jest powód, z powodu którego do Ciebie napisałem.
Este es el motivo por (el) que te escribí.

Nie znają prawdziwej przyczyny dlaczego (z powodu której) tak się zachował.
No saben la verdadera razón por (la) que no se comportó así.

Por que można zastąpić wyrażeniem el cual, la cual, los cuales, las cuales.

To jest dzielnica, na której bawiliśmy się jako dzieci.
Es el barrio por que (por el cual) jugabamos de niños.

Nie ma wymówek, z powodu których przybył za późno na spotkanie.
No hay excusas por que (por las cuales) llegó tarde a la reunión.

Czy udało Ci się zrozumieć różnicę? Dla sprawdzenia swojej wiedzy spróbuj rozwiązać krótki test. Powodzenia.

Magdalena Kozak

Od 12 lat zajmuję się językiem hiszpańskim, od 9 lat jestem lektorem. Ukończyłam kilka kierunków studiów. Prowadzę kursy językowe w oparciu o metodologię flipped classroom.