Hiszpańskie przyimki – porównanie por i para

 • 02 / 07 / 2017

Por i para to przyimki, które sprawiają najwięcej problemów osobom, które rozpoczynają naukę języka hiszpańskiego. Kiedy należy je stosować? Jak je odróżnić i nie popełniać błędów? W tym krótkim artykule postaram się w prosty sposób opisać ich użycie.

Niektórzy z Was pamiętają z lekcji języka polskiego w szkole podstawowej, że przyimki to nieodmienne i niesamodzielne części mowy, które łączą się z innymi wyrazami i nadają mu inny sens. Strasznie poważnie to wszystko brzmi ale tak naprawdę nie jest to trudne do zrozumienia kiedy widzimy nasze przyimki w konkretnych przykładach w zdaniu.

Przyimki wyrażają związek danego miejsca, czasu lub pewnej okoliczności, które zachodzą pomiędzy osobami lub rzeczami.

W języku hiszpańskim wyróżniamy przyimki proste, czyli takie, które składają się tylko z jednego wyrazu, oraz tzw. wyrażenia przyimkowe, które posiadają więcej wyrazów. My zajmiemy się przyimkiem por i para, które chociaż są podobne, to ich użycie w języku hiszpańskim jest zupełnie inne.

Kurs języka hiszpańskiego online – A1

Curso elemental dedykowany jest osobom, które nie miały żadnego kontaktu z językiem hiszpańskim i chciałyby od podstaw rozpocząć naukę z polskim nauczycielem. Zajęcia mają na celu rozwinięcie kluczowych umiejętności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim.

 • Start: 16 / 10 / 2023 r.
 • Online
 • poniedziałki i środy
 • 17:30 - 19:00
 • 3 wolne miejsca
ZOBACZ WSZYSTKIE KURSY

POR

Przyimek ten w języku hiszpańskim używamy gdy chcemy wytłumaczyć powód, przyczynę lub motyw czegoś. Przeanalizujmy to na konkretnych przykładach.

Znaczenie „dla”, „ze względu na” (gdy wyrażamy uczucia względem danej osoby lub rzeczy)

 • Lo hago solo por ti. Robię to tylko dla Ciebie.
 • Por ella siento mucho cariño. Czuję dużo troski dla niej.

Znaczenie „przez”

 • Hay que pasar por la calle y girar a la derecha. Należy przejść przez ulicę i skręcić w prawo.
 • Este cuadro fue pintado por Ten obraz został namalowany przez Matejkę.

Określenie miejsca, w którym przebywa się określony czas

 • Necesito pasar por mi empresa y dejar los documentos. Potrzebuję wpaść do mojej firmy i zostawić dokumenty.

Określenie przybliżonej lokalizacji

 • Está por Varsovia. Znajduje się gdzieś w Warszawie.

Określenie przybliżonego czasu, np. wyjazdu.

 • Salgo por 3 meses. Wyjeżdżam za 3 miesiące.

Określenie przyczyny

 • No podemos salir por la lluvia. Nie możemy wyjść z powodu deszczu.

Określenie wartości i ceny

 • Lo compraste por 5.000 euro? Me parece muy caro. Kupiłeś to za 5.000 euro? Wydaje mi się to bardzo drogie.
 • Aquí se vende todo por 5 euro. Tutaj sprzedaje się wszystko za 5 euro.

Określenie sposobu działania

 • Debes enviarlo por Powinieneś to wysłać pocztą. (przez pocztę)

Określenie zastąpienia danej osoby przez inną

 • No lo hagas por tus hijas. Nie rób tego za swoje córki.

Określenie zamiany czegoś na inną rzecz

 • Cambio mi galleta por tu chocolate. Zamienię moje ciastko na twoją czekoladę.

Określenie „po Ciebie” (hiszpańskie „a buscar”)

 • Pasaré por ti a las 8 de la tarde. Przyjdę po Ciebie o 8 wieczorem.

Określenie prędkości

 • La velocidad máxima en la carretera es de 140 kilómetros por hora. Maksymalna prędkość na drodze wynosi 140 kilometrów na godzinę.

Określenie kierunku

 • Este tren pasa por Madrid. Ten pociąg przejeżdża przez Madryt.

Zacznij przygodę z językiem hiszpańskim już dziś!

Zostań naszym uczniem i poznaj jeden z najpiękniejszych języków obcych na świecie! Kursy języka hiszpańskiego w Warszawie.

Zobacz kursy

PARA

Przyimek para używamy zazwyczaj gdy chcemy wskazać na skutek, zakończenie danej akcji oraz gdy chcemy wskazać do czego służy dane rzecz. Spójrz na pozostałe użycia.

Znaczenie „dla”

 • Estas flores son para mi mujer. Te kwiaty są dla mojej żony.

Określenie celu

 • Me ha llamado para contarme lo que ha pasado a su perro. Zadzwoniła do mnie aby mi powiedzieć co się wydarzyło jej psu.

Określenie przynależności

 • Este jugete es para niños de 4 años.Ta zabawka jest dla dzieci od 4 roku życia.

Określenie lokalizacji w czasie

 • Nos reunimos para el puente de mayo. Spotykamy się w czasie weekedu majowego.

Określenie terminu wykonania czegoś

 • Necesitamos hacerlo para el martes. Potrzebujemy to zrobić na czwartek.

Określenie przeznaczenia danej rzeczy

 • Esta silla sirve para comer. Ten stół służy do jedzenia.

Określenie czasu, w którym coś planujemy

 • Tenemos agua para una semana. Mamy wodę na tydzień.

Znaczenie “w porównaniu do”, “jak na”

 • Hace mucho frío para junio. Jest bardzo zimno jak na czerwiec.

Trochę praktyki

Czy nadal uważasz, że to takie trudne? Sprawdź swoje umiejętności w krótkim ćwiczeniu i wstaw odpowiedni przyimek por albo para.

 1. Quiero viajar … America del Sur.
 2. Él tiene que escribir la tesis … el juevez.
 3. Ella me llamó … anular nuestra cita.
 4. Es muy alto … su edad.
 5. Es un regalo … ella.
 6. … no enfadarse se marchó.
 7. Ha pasado esto … tu culpa.
 8. Eso es muy posible … ellos.
 9. Queremos darte las gracias … invitarnos a la fiesta.
 10. Vives … trabajar o trabajas … vivir?

 

Magdalena Kozak

Od 12 lat zajmuję się językiem hiszpańskim, od 9 lat jestem lektorem. Ukończyłam kilka kierunków studiów. Prowadzę kursy językowe w oparciu o metodologię flipped classroom.