Kurs języka hiszpańskiego dla firm – wszystko co warto wiedzieć

  • 01 / 01 / 2018

Badania pokazują, że w zespołach powyżej 5 osób, 90% czasu przeznaczane jest na komunikację. W sytuacji gdy używamy języka obcego w pracy procent ten jest jeszcze większy. Dlatego każda forma usprawniania komunikacji w firmie jest na wagę złota.

Dlaczego warto zorganizować kurs języka hiszpańskiego w firmie?

Rozwój intelektualny, zawodowy oraz osobisty pracowników w firmie to w dzisiejszych czasach fundament strategii budowania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Każdy HRowiec wie, że bez wykwalifikowanych pracowników, nie da się budować przewagi konkurencyjnej w żadnym obszarze działalności firmy.

Ludzie to często najcenniejszy skarby jakim dysponuje firma. Tym bardziej obecnie, gdy widzimy, że rynek pracy poddał się niemal całkowicie pod kontrolę wymagań ambitnych pracowników.

Biegłe posługiwanie się językiem angielskim w dzisiejszych czasach to raczej standard. Nie jest niczym wyjątkowym gdy firma współpracuje lub sprzedaje produkty lub usługi klientom na zachodzie.

Podnoszenie kompetencji językowych w firmach wykorzystujących język hiszpański do działań biznesowych jest obecnie wręcz konieczne. Wymaga tego dynamika rynku i nierównomierny poziom wiedzy oraz umiejętności językowych wśród pracowników.

Przewaga dzięki językowi hiszpańskiemu

Biegła znajomość języka hiszpańskiego to przewaga. Umożliwia eksplorowanie zasobów wiedzy znajdującej się w Internecie dotychczas niedostępnej bez znajomości języka. Dotyczy to literatury, muzyki, filmów, książek oraz wielu innych źródeł wiedzy oraz inspiracji.

Zaawansowane posługiwanie się językiem hiszpańskim w firmie to szansa umożliwiająca nawiązanie współpracy z partnerami lub klientami z krajów hiszpańskojęzycznych. Najbardziej widoczne jest to w firmach posługujących się językiem hiszpańskim w działaniach biznesowych.

Potencjał jest ogromny. Na świecie język hiszpański wykorzystywany jest przez ponad 440 milionów ludzi. Zatem warto walczyć o każdy kawałek biznesowego tortu. Niestety bez znajomości języka hiszpańskiego nie będzie to takie proste.

Inwestycja w pracownika

Naukę języka hiszpańskiego w firmie uwzględnić można w długookresowych planach jako inwestycja w pracownika. Dodanie kursu języka obcego jako benefit w procesach rekrutacyjnych stanowi w dzisiejszych czasach co do zasady element obligatoryjny.

Team building w trakcie kursu języka hiszpańskiego dla firm

Budowanie relacji pomiędzy pracownikami w firmie to nie lada wyzwanie. Kadrowcy stają na rzęsach aby team building w firmie stanowił ważny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przeznaczane są na ten cel horrendalne budżety, a pomysłów na ich wydanie jest wiele.

Kurs języka hiszpańskiego w siedzibie firmy to świetna okazja do budowania głębokich relacji pomiędzy pracownikami. Wielokrotnie podczas zajęć poruszamy tematy natury personalnej np. rodzina, zainteresowania, przyzwyczajenia itp. Bez zbudowania zaufania trudno jest wprowadzić kolegów i lektora w prywatną przestrzeń. Nic tak nie tworzy więzi jak rozmowa o sytuacjach z życia około zawodowego, które rzadko są przedmiotem rozmów podczas przerw w pracy.

Z naszego doświadczenia wynika, że grupy powstałe podczas realizacji kursów języka hiszpańskiego w firmie sprawniej ze sobą współpracują w trakcie realizowania zawodowych projektów np. poprzez lepszą komunikację.

Kurs języka hiszpańskiego dla firm – zasady organizacyjne

Kurs hiszpańskiego wymaga odpowiedniego przygotowania pod wieloma względami. Nie można zapomnieć, że każda godzina nauki języka hiszpańskiego w firmie to czas, w trakcie, którego pracownik nie pomnaża dobrobytu przedsiębiorstwa w sposób bezpośredni.

Osobiście przekonana jestem, że kurs języka obcego opłacany przez pracodawcę może odbywać się na zasadzie win-win. Pracodawca musi jednak czuć, że przeznaczany na naukę języka hiszpańskiego czas jest tak naprawdę inwestowany w rozwój firmy. Oznacza to, że wykorzystywana powinna być każda minuta.

Jest to możliwe pod warunkiem, że zachowane są następujące zasady:

  1. obecność lektora i pracowników na czas
  2. przygotowanie konkretnej sali i materiałów przed zajęciami
  3. przygotowanie mentalne pracownika przed rozpoczęciem kursu
  4. wybór odpowiedniej godziny na zajęcia
  5. oddelegowanie konkretnego pracownika do pomocy lektorowi

Punktualne rozpoczynanie zajęć to sprawa oczywista. Zdarza się jednak, że nie zawsze jest to respektowane. Często pracownicy spóźniają się kilka minut ze względów osobistych.

Ponadto rozpoczęcie zajęć bez straty cennych minut na początku to częsty problem ze względu na brak przygotowania sali lub materiałów do zajęć.

Dobrą praktyką jest aby z góry wyznaczyć konkretną salę, w której odbywać się będzie kurs języka hiszpańskiego w firmie, tak aby nikt nie miał wątpliwości gdzie powinien się udać.

Generalnie warto oddelegować konkretnego pracownika jako opiekuna kursu językowego aby w ramach obowiązków troszczył się o warunki organizacyjne prowadzonych zajęć. Pomoże to zaoszczędzić czas, który jest za każdym razem zasobem nieodnawialnym.

Prowadzenie zajęć w firmie może mieć obniżoną efektywność gdy ustalimy godziny zajęć na drugą część dnia. Wynika to najczęściej z faktu, że po całym dniu intensywnej pracy przyswojenie nowej wiedzy z języka hiszpańskiego stanowi trudność samą w sobie.

Według naszej praktyki najlepiej ustalić zajęcia w godzinach porannych (7:00 – 9:00) lub w godzinach po obiedzie.

Rano umysł pracownika jest najbardziej chłonny. Lekcja języka hiszpańskiego przed pracą może pomóc pracownikom w rozruszaniu mózgu i wejście na wyższe obroty konieczne do realizacji dalszych zadań w ciągu dnia.

Ponadto zajęcia z hiszpańskiego po obiedzie to szansa by spadek efektywności pracy po posiłku zniwelować poprzez zanurzenie myśli pracownika w przestrzeń niezwiązaną bezpośrednio z wykonywaną pracą.

Dwie pieczenie na jednym ogniu. Czas konieczny na reaktywację po lunchu można wykorzystać na rozwój pracownika w obszarach umiejętności miękkich lub team buildingu.

Metodologia prowadzenia kursu języka hiszpańskiego dla firm

Sposób prowadzenia zajęć oraz forma przekazywania wiedzy pracownikom w firmie to temat, który należy jasno zdefiniować przed rozpoczęciem współpracy z lektorem lub szkołą języka hiszpańskiego.

Możliwości oraz metod jest wiele. Skupię się na tych, które z powodzeniem wykorzystujemy podczas organizacji kursów języka hiszpańskiego w firmach współpracujących z Langusta.io

Flipped classroom to metodologia, która według nas daje największe efekty pod względem szybkości oraz jakości przyswajana nowej wiedzy.

W skrócie polega na tym, że pracownik otrzymuje od nas dostęp do platformy internetowej na której, udostępniane są w formacie elektronicznym wszystkie materiały oraz wiedza, które zostaną użyte na najbliższych zajęciach językowych.

Cel metodologii

Umożliwiamy pracownikowi zapoznanie się z nową gramatyką oraz słownictwem, samodzielnie, przed najbliższymi zajęciami. Zależy nam aby podczas lekcji jak najmniej czasu poświęcić na oswojenie się z nowym materiałem. Chcemy natomiast jak najdłużej ćwiczyć nowe umiejętności i wiedzę w praktyce.

Powszechna edukacja w Polsce sprawiła, że co do zasady każdy z nas nabył umiejętności samodzielnej nauki w domu. Wychodzimy z założenia, że pracownicy są w stanie samodzielnie zapoznać się z nowym materiałem i przyjść na zajęcia wstępnie przygotowani do interakcji z lektorem.

Reguła pareto i optymalizacja czasu

Stosujemy w tej metodologii regułę Pareto. W trakcie lekcji 20% czasu przeznaczamy na wyjaśnienie i omówienie nowych zagadnień, a 80% czasu na praktyczną naukę wszystkich umiejętności językowych.

Najważniejszą zaletą tej metody jest optymalizacja czasu potrzebnego do zapoznania się z nowym słownictwem i regułami gramatycznymi. Stały dostęp do platformy internetowej umożliwia również uczenie się w każdej sytuacji – w drodze do pracy, w metrze, windzie itp.

Nasza metodologia dostosowana jest do trybu życia ludzi w dużych miastach, zaabsorbowanych wieloma sprawami w ciągu dnia.

Naucz się efektywnie uczyć

Sprostanie oczekiwaniom pracodawcy w zakresie efektywności, realizowanego w firmie kursu języka hiszpańskiego, wymaga użycia najnowszych technik uczenia się i zapamiętywania nowej wiedzy.

Naukowcy przebadali i opisali szeroką gamę technik mnemotechnicznych, strategii uczenia się oraz sposobów wykorzystania prawej półkuli mózgu w procesie uczenia się. Problem w tym, że niewiele osób je zna i świadomie stosuje. Zazwyczaj uczymy się według wzorców wyniesionych ze studiów, które są drastycznie nieefektywne.

Zanim rozpoczniemy naukę języka hiszpańskiego z nową grupą, poświęcamy godzinę na zdefiniowanie najlepszej techniki samokształcenia każdego pracownika, zgodnej z jego osobistym wzorcem uczenia się i zapamiętywania. Odbywa się to na pierwszych zajęciach, które prowadzone są przez trenera technik pamięciowych i strategii nowoczesnego uczenia się.

Celem zajęć z trenerem uczenia się jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności, które w połączeniu z metodologią flipped classroom umożliwiają organizację kursu języka hiszpańskiego w firmie w sposób efektywny i nowoczesny.

Wiedza o metodach uczenia się oraz wykorzystywania prawej półkuli w procesie zapamiętywania nowego słownictwa jest wykorzystywana w trakcie całego kursu, szczególnie podczas samodzielnej nauki przed zajęciami.

Stosowanie nowoczesnych metod uczenia się w trakcie kursu języka hiszpańskiego w siedzibie firmy to podejście umożliwiające efektywną optymalizację czasu. Znacząco przyspiesza to naukę wszystkich umiejętności językowych.

Dostosowanie materiałów do profilu firmy

Prowadzenie kursu języka hiszpańskiego w firmie wymaga od lektora dokładnego poznania profilu firmy oraz zrozumienia w jaki sposób nowe umiejętności językowe pracowników przełożą się na wzrost zysków w długim horyzoncie czasowym.

Jasno zdefiniowane cele i zrozumienie potrzeb firmy umożliwią lektorowi przygotowywanie kursu w taki sposób, aby spełnić określone na początku współpracy oczekiwania.

Praca lektora wykracza poza prowadzenie lekcji hiszpańskiego w firmie. Dużo czasu wymaga przygotowanie odpowiednich materiałów oraz stworzenie strategii prowadzenia kursu.

Książka czy dedykowane materiały?

Wybór materiałów na podstawie których prowadzony będzie kurs jest zasadniczym momentem w ustalaniu zasad współpracy ze szkołą językową a pracownikami firmy.

Wynika to z faktu, że na rynku istnieje ogromny wybór książek na każdym poziomie trudności, nastawionych na różne metody nauczania. Należy z rozwagą wybierać określone wydawnictwo, gdyż zmiana na późniejszym etapie kursu wprowadzi dużo zamieszania i niepotrzebnych utrudnień.

Prowadząc kursy języka hiszpańskiego dla firm stosujemy zasadę, że na poziomach podstawowych posługujemy się materiałami przygotowanymi specjalnie dla rozpoczynających naukę języka hiszpańskiego.

Jak wspominałam w poprzednim akapitach, materiały udostępniane są uczniom przed zajęciami poprzez przygotowaną do tego celu platformę internetową. Umożliwia ona optymalizację czasu na naukę oraz realizację metodologii flipped classroom.

Na późniejszych etapach włączamy wybrany podręcznik jako narzędzie towarzyszące procesowi nauki opierając się co do zasady na materiałach przygotowanych pod profil działania firmy.

Przygotowanie odpowiedniego miejsca

Podstawowym czynnikiem mającym fundamentalny wpływ na efektywność nauki języka hiszpańskiego w firmie jest organizacja przestrzeni, w której odbywają się zajęcia z pracownikami.

W artykule poświęconym roli koncentracji w procesie uczenia się języka hiszpańskiego omawialiśmy jakie warunki należy zapewnić uczącym się aby proces przebiegał płynnie i z pełną efektywnością.

Trudność polega na przygotowaniu określonej sali stanowiącej centrum nauki języka hiszpańskiego w firmie. Dobrze jest umieścić w tym miejscu różnego rodzaju hiszpańskie artefakty tworzące odpowiednią atmosferę, pobudzającą zmysły pracowników.

Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych

Do nauki słuchania, mówienia oraz czytania w języku hiszpańskim niezbędne są dodatkowe narzędzia w postaci sprzętu grającego lub telewizora. Nasi lektorzy przychodzą na zajęcia z komputerem przenośnym.

Wyświetlenie dodatkowych materiałów na większym ekranie zawsze jest z korzyścią dla pracowników, dlatego warto zapewnić taką możliwość jeszcze przed rozpoczęciem zajęć.

Warto zadbać o szczegóły, które na pierwszy rzut oka wydają się mało istotne. Pokój do nauki powinien być właściwie przewietrzony, z umiarkowaną temperaturą. Neutralny zapach nie będzie powodem rozproszenia grupy w trakcie nauki.

Wyposażenie sali w działające markery, kartki, długopisy itp. to również część akcesoriów, które należy przygotować przed rozpoczęciem kursu. Pracodawca nie chce płacić za czas lektora, który wykorzystuje go na znalezienie odpowiednich pomocy dydaktycznych.

Na samym końcu warto pamiętać, że lektor nie wielbłąd – pić musi. Szczególnie na podstawowych poziomach nauczania ponieważ w trakcie zajęć wypowiada dużą ilość słów. Szklanka i trochę wody ratuje sytuację.

Nauka języka hiszpańskiego w grupach

Wybór metodologii nauki języka hiszpańskiego w firmie ma wpływ na sposób organizacji pracowników w grupie. Można to zrobić według następującego klucza:

  1. podobny poziom znajomości języka
  2. podobne potrzeby językowe

Pracownicy na tym samym poziomie

Najlepsze efekty osiągamy gdy grupy formowane są na podstawie poziomu wiedzy i umiejętności językowych pracowników. Umożliwia to przeprowadzenie pełnego cyklu edukacyjnego oraz zbudowanie wspierającej się drużyny realizującej podobne programy nauczania.

Jest to bardzo ważne ponieważ aktualnie motywacja do stałej i regularnej nauki jest największym wyzwaniem w nowoczesnej nauce języków obcych. Więcej na ten temat w rozdziale o motywacji.

Pracownicy o podobnych potrzebach

Na późniejszych etapach współpracy firmy ze szkołą językową zmieniają się potrzeby pracowników w zakresie rozwoju konkretnych umiejętności językowych.

Umożliwia to tworzenie grup chcących np. rozwijać głównie umiejętności mówienia i słuchania, w marginalnym stopniu ucząc się reguł gramatycznych.

Wybór odpowiedniego klucza zależy od konkretnych okoliczności i zawsze jest uzgadniany z lektorem przed rozpoczęciem kursu języka hiszpańskiego w firmie.

Zweryfikowanie poziomu wiedzy oraz umiejętności językowych odbywa się poprzez rozmowę z lektorem i wykonanie testu poziomującego on-line.

Współpraca ze szkołą językową lub lektorem

Nauka języka hiszpańskiego w firmie to proces, który wymaga czasu. Stała współpraca z lektorem to ważny element strategii uczenia języka hiszpańskiego w przedsiębiorstwie, która wymaga obustronnego zaufania.

Częsta zmiana lektora prowadzącego zajęcia burzy wypracowaną w grupie harmonię niwelując niematerialne korzyści jakie powstają z właściwej organizacji kursu językowego w firmie.

Z naszego doświadczenia wynika, że ewaluacja pracy lektora powinna odbywać się jak najczęściej, a powstały w ten sposób feedback umożliwia korygowanie wszystkich pojawiających się nieprawidłowości.

W naszej szkole ewaluacja lektorów odbywa się poprzez anonimowy formularz, z którego może skorzystać każdy uczeń gdy zauważy niedociągnięcia w naszej pracy.

Współpraca z lektorem

Współpraca z lektorem z naszej szkoły w trakcie kursu językowego prowadzonego w siedzibie firmy polega na stałej dostępności w procesie realizowania założeń programowych. Oznacza to, że każdy uczestnik kursu ma prawo kontaktować się z lektorem w sprawach dotyczących nauki również poza godzinami zajęć w firmie.

Komunikacja odbywa się najczęściej drogą elektroniczną. Oprócz telefonu i poczty email wykorzystujemy również portale społecznościowe, zakładając specjalne grupy umożliwiające komunikację wieloosobową.

Poprzez social media dzielimy się z uczestnikami dodatkowymi materiałami, które powstają w ramach naszej obecności w mediach społecznościowych. Rozszerzamy zakres wiedzy o elementy odnoszące się do aktualnych wydarzeń.

Podsumowanie

Kurs języka hiszpańskiego prowadzony w siedzibie firmy to, dla przedsiębiorstw wykorzystujących ten język w relacjach biznesowych, okazja do optymalizacji na wielu poziomach działania firmy.

Sprawna komunikacja interpersonalna to podstawa w realizacji zadań stawianych pracownikom na każdym szczeblu organizacji. Inwestowanie czasu i pieniędzy w usprawnienie tego elementu stanowi bezpośrednią korzyść dla całej firmy.

Właściwa organizacja wymaga świadomego wyboru lektora, metodologii nauczania, materiałów dydaktycznych oraz miejsca, w którym realizowane będą lekcje hiszpańskiego. Wszystkie te elementy mogą być połączone w strategię dzięki, której cała firma odczuje zauważalny, w dłuższym horyzoncie czasowym, wzrost kompetencji wśród pracowników.

Chętnie pomożemy zorganizować kurs języka hiszpańskiego dla twojej firmy.

Magdalena Kozak

Od 12 lat zajmuję się językiem hiszpańskim, od 9 lat jestem lektorem. Ukończyłam kilka kierunków studiów. Prowadzę kursy językowe w oparciu o metodologię flipped classroom.