Przyimki hiszpańskie czyli gramatyczne wyzwanie w nauce hiszpańskiego

 • 14 / 03 / 2020

Gramatyka języka hiszpańskiego jest jak pasmo górskie, na którym zmagam się każdego dnia w pracy lektora języka hiszpańskiego. Jednym z wyzwań w drodze na szczyt jest góra, która nazywa się przyimki. Bez jej zrozumienia oraz opanowania nie można iść dalej. To kolejny kamień milowy w nauce, który o krok przybliży Cię do biegłej znajomości hiszpańskiego. Zapraszam do dzisiejszego wyzwania.

W niniejszym artykule wezmę na warsztat przyimki hiszpańskie czyli część mowy, która niejednemu uczniowi spędza sen z powiek, szczególnie na początkowych etapach. Metafora góry jest dobrym obrazem tego co czeka tych, którzy postanowili opanować hiszpańską gramę w stopniu biegłym. Na początku jest ciężko i monotonnie. Na szczycie jednak czekają pięknie widoki oraz szerokie horyzonty. Wysiłek warty podjęcia. 

Jest to temat dość trudny ponieważ nauka hiszpańskiego oraz przyimków hiszpańskich w nim występujących wymaga wiele samozaparcia. Spowodowane jest to ich ilością, która może być na początku lekko przytłaczająca. Ponadto nie występują one same i przez to ich znaczenie jest inne w zależności od kontekstu użycia.

Na końcu artykułu znajdziesz kilka ciekawy ćwiczeń oraz zadań dotyczących przyimków hiszpańskich.

Zacznijmy jednak od małego powtórzenia.

Kurs języka hiszpańskiego online – A1

Curso elemental dedykowany jest osobom, które nie miały żadnego kontaktu z językiem hiszpańskim i chciałyby od podstaw rozpocząć naukę z polskim nauczycielem. Zajęcia mają na celu rozwinięcie kluczowych umiejętności w posługiwaniu się językiem hiszpańskim.

 • Start: 16 / 10 / 2023 r.
 • Online
 • poniedziałki i środy
 • 17:30 - 19:00
 • 3 wolne miejsca
ZOBACZ WSZYSTKIE KURSY

Przyimek – co to w ogóle jest?

Wróćmy jednak do szkoły podstawowej i przypomnijmy sobie definicję tego dziwnego tworu. Otóż, jeżeli nie pamiętasz z lekcji języka polskiego w szkole podstawowej, to przyimek jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy, która łącząc się z innym wyrazem, nadaje temu wyrazowi inny sens niż ma gdy jest użyty bez przyimka. 

Generalnie funkcją przyimka w zdaniu jest ukazania istniejącej relacji pomiędzy jakąś czynnością, a przedmiotem tej czynności lub pomiędzy dwoma przedmiotami.

Wiem, że powyższa definicja wprowadza więcej niezrozumienia niż jasności. Spokojnie, wszystko wyjaśni się w miarę czytania.

Nie jest to ostatecznie takie skomplikowane jak się spojrzy na przykłady. Przyimków używasz każdego dnia i w prawie każdej sytuacji swojego życia. Zatem nauczenie się używania przyimków języka hiszpańskiego to tylko kwestia praktyki.

Aby łatwiej było zrozumieć czym są i jaką spełniają funkcję te przeklęte przyimki sprawdźmy najpierw jakie mamy w ogóle przyimki w języku polskim.

Należą do nich między innymi:

 • w
 • na
 • do
 • z
 • od
 • bez
 • poza
 • zza
 • znad
 • po
 • pod
 • nad
 • obok

Użycie przyimków w języku polskim?

Przyimki tworzą wyrażenia przyimkowe kiedy łączą się z innymi wyrazami, np. z liczebnikami, z rzeczownikami czy przymiotnikami. Spójrz na przykłady:

 • z nudów
 • ze strachu
 • z radością
 • o tobie
 • na stole
 • w domu
 • przez płot
 • dla ciebie
 • nad chmurami
 • sklep z butami
 • zeszyt w kratkę
 • z piętnaście
 • ze sto

Co do zasady przyimki w języku polskim piszemy oddzielnie z wyrazami, które występują tuż po nich, np:

 • w drodze
 • do domu
 • na stole

Jednak stosujemy także pisownię łączną jeżeli po przyimku następują cząstki: -bok, -dług, -koło, -czas, -miast, -śród i -wnątrz, np.

 • obok
 • podczas
 • wśród
 • według
 • naokoło
 • natychmiast
 • zamiast
 • natomiast
 • wewnątrz

Zacznij przygodę z językiem hiszpańskim już dziś!

Zostań naszym uczniem i poznaj jeden z najpiękniejszych języków obcych na świecie! Kursy języka hiszpańskiego w Warszawie.

Zobacz kursy

Użycie przyimków w języku hiszpańskim

Skoro już wiesz czym są przyimki i jaką pełnią funkcję w języku polskim to możemy zacząć rozmawiać o hiszpańskim. Tym samym przejdźmy do meritum tego artykułu i zajmijmy się w końcu użyciem przyimków w języku hiszpańskim.

W języku hiszpańskim możemy wyróżnić następujące przyimki:

 • a
 • ante
 • bajo
 • con
 • contra
 • de
 • desde
 • durante
 • en
 • entre
 • hacia
 • hasta
 • mediante
 • para
 • por
 • según
 • sin
 • sobre
 • tras
 • versus
 • vía

Nie będę tłumaczyć każdego z nich ponieważ z mojego doświadczenia wiem, że popularne wykucie się ich na pamięć do niczego nam się nie przyda. W zależności od kontekstu użycia przyimki hiszpańskie mogą znaczyć zupełnie coś innego w wyrażeniu przyimkowym niż samodzielnie.

Dlatego sprawdzoną metodą uczenia się tego zagadnienia jest uczenie się przyimków w określonym kontekście na określonych przykładach zdań i fraz, które warto zapamiętać. Wówczas nie dość, że zapamiętasz przyimek i jego znaczenie, to jeszcze poprawnie go użyjesz.

Polecam szczególnie pisanie zdań, w których używać będziesz konkretnych przyimków, a także ćwiczenia związane z tłumaczeniem zdań z języka polskiego na hiszpański i odwrotnie. Jest to bardzo dobre ćwiczenie użycia przyimków języka hiszpańskiego. A ćwiczeń w tym temacie nigdy za wiele.

Uważam, że uczenie tego zagadnienia według zasad tzw. “starej szkoły” czyli polegających na tłumaczeniu dużej ilości zdań z uczniami na zajęciach daje najlepsze rezultaty z punktu widzenia szybkości nabywania umiejętności językowych.

Chodzi o to, że każdy uczeń może zacząć budować samodzielnie zdania, a następnie pełne wypowiedzi. Prowadzi to ostatecznie do biegłości, w konstruowaniu poprawnych zdań tworzących pełnowymiarową komunikację w języku hiszpańskim.

Często proszę moich uczniów o napisanie wypracowanie, które później prezentują w formie ustnej na zajęciach. Chodzi o to by ćwiczyć wypowiadanie dźwięków nowego języka tak aby zaangażować cały aparat mowy do nauki hiszpańskiego.

Nie raz usłyszałam od moich uczniów na początkowym etapie nauki, że znają już tyle słów, a nie potrafią zbudować prostego zdania?

Dlaczego tak jest?

Jest to skutkiem “kucia na pamięć” samych słówek, a nie sposobu ich użycia w zdaniu.

Nie chodzi o samo zapamiętanie słowa. To słowo należy umieć wykorzystać w dłuższej wypowiedzi. Budowanie zdań wymaga umiejętności odmiany czasownika w odpowiedniej osobie i połączyć go właśnie przyimkiem np. z rzeczownikiem.

Spójrz na krótkie zadanie.

Czy znasz te słowa:

 • mi madre – moja matka
 • la biblioteca – biblioteka
 • volver – wracać

Możesz znać te słowa i zbudować zdanie typu:

 • Mi madre volver biblioteca.
  Moja matka wracać biblioteka.

Sens logiczny został zachowany. Każdy Hiszpan Cię zrozumie i domyśli się, że Twoja mama wraca z biblioteki. Jednak jeżeli nauczysz się poprawnej odmiany czasownika volver i dodasz przyimek DE to możesz zbudować całkowicie poprawne zdanie.

 • Mi madre vuelve de la biblioteca.

Sama znajomość słówek i gramatyki jest na nic jeżeli nie umiesz zbudować poprawnego zdania.

Jasne… jeżeli chcesz dogadać się na wakacjach i zapytać o podstawowe rzeczy to możesz mówić “Kali jeść, Kali pić”, ale jeżeli zależy Ci aby rzeczywiście porozumiewać się tym językiem poprawnie to zachęcam do ćwiczeń związanych z tłumaczeniem całych zdań oraz wypowiadania ich na głos.

Wybrane przyimki hiszpańskie

W tym artykule skupię się tylko na wybranych przyimkach w języku hiszpańskim. Gdybym chciała opisać wszystkie to musiałabym napisać całą książkę na ten temat dlatego skupię się na najważniejszych według mnie.

Przyimek hiszpański de

Jest dość specyficzny i ma bardzo dużo zastosowań. Zapewne znasz go ze zdań typu:

 • Soy de Polonia – Jestem z Polski albo
 • Vuelvo de la escuela – Wracam ze szkoły.

Poniżej pokażę Ci przykłady, w których przyimek de tłumaczymy inaczej niż tylko “z” czy “ze”.

 • los objetos de mucho valor – rzeczy o dużej wartości
 • de 8 a 9 – od 8 do 9
 • de nuevo – na nowo
 • una máquina de escribir – maszyna do pisania

Zdarza się i tak, że przyimkowi de nie odpowiada żaden polski odpowiednik i wyraz występujący po de tłumaczony jest przez dopełniacz, np:

 • los tiempos de mis padres – czasy moich rodziców
 • una manera de pensar – sposób myślenia

Są także połączenia, w których wyraz występujący po przyimku hiszpańskim de tłumaczony jest jak przymiotnik, np:

 • un vaso de plastico – plastikowy kubek
 • la gente de aquí – tutejsi ludzie

Kolejnym zastosowaniem przyimka jest użycie go w formie polskiego przysłówka, który odpowiada na pytanie “jak?”, np.

 • de mala gana – niechętnie
 • lo hace de intento – robi to umyślnie

Są także sytuacje, w których wyrażenie DE + rzeczownik albo zaimek następujące po rzeczowniku lub przymiotniku tłumaczone jest w ten sposób, że de jest przy tłumaczeniu pomijane i nie wpływa w żaden sposób na formę następującego po nim rzeczownika, np.:

 • el cinico de Juan – ten cynik Juan
 • pobre de mi – o ja nieszczęśliwa
 • el bueno de Pedro – poczciwy Piotr

W powyższych przykładach pierwszy wyraz miał charakter o zabarwieniu uczuciowym. Należy jednak pamiętać, że taka konstrukcja może występować też przy nazwach geograficznych, np.:

 • la ciudad de Madrid – miasto Madryt
 • la provincia de Aragón – prowincja Aragonia

Kolejnym przypadkiem kiedy użyjemy konstrukcji z przyimkiem de będzie sytuacja kiedy DE poprzedza bezokolicznik i jest tłumaczone jako jeśli / gdyby w zdaniach np.:

 • de no haber ocurrido – gdyby to się nie stało
 • de ser ciertas estas fechas – jeśli te daty są prawdziwe

De jest używane także przy nazwiskach kobiet. W takich sytuacjach odpowiada polskim sufiksom – owa, – ówna. Spójrz na przykłady.

 • la señora Martínez – Pani Martínez
 • la señora de Martínez – żona Pana Martínez
 • la de Martínez – Martínezowa (w języku potocznym)

Na uwagę zasługuje także użycie DE gdy chcemy podkreślić, że chodzi nam o jakąś konkretną rzecz, np.:

 • Toma pescado. – Weź rybę.
  Toma de este pescado. Weź tę rybę.
 • Ella siempre bebe vino. Ona zawsze pije wino.
  Ella siempre bebe de mi vino. Ona zawsze pije moje wino.

Ostatnią rzeczą, o której chciałabym wspomnieć, choć na pewno nie ostatnią w użyciu DE jest konstrukcja DE…QUE, która może być stosowana zamiennie z POR LO…QUE / DADO…QUE tłumaczone jako “ponieważ …tak”, np.:

 • No se pudo llevar el saco de lo pesado que era.
  Nie mógł zabrać tego worka ponieważ był tak ciężki.

Przyimek hiszpański a

Jest to kolejny przykład przyimka hiszpańskiego, który ma szereg zastosowań w języku hiszpańskim. Tłumaczony na język polski może być jako:

 • do, przy, po, nad, w, od.

Pewnie teraz myślisz sobie, że już nigdy się tego nie nauczysz i może masz ochotę zamknąć ten artykuł. Nie rób tego! Pamiętasz jak pisałam na początku aby uczyć się przyimków w konkretnym kontekście? Nic się nie zmieniło. Tylko w taki sposób będziesz mógł je prawidłowo zapamiętać.

Poniżej przedstawię Ci przykłady tego użycia przyimka hiszpańskiego a w konkretnych zdaniach i zobaczysz, że nie jest to takie trudne jak wygląda.

 • Vamos a Madrid.
  Jedziemy do Madrytu.
 • Tengo clases a las 3.
  Mam zajęcia o 3.
 • La cocina está a la derecha del dormitorio de Juan.
  Kuchnia jest po prawej stronie sypialni Juana.
 • A los veinte años llevaba minifaldas.
  W wieku 20 lat nosiłam mini.
 • Prefiero Madrid a Barcelona.
  Wolę Madryt od Barcelony.

Nie można zapomnieć o tym, że przyimek a używamy zawsze gdy mówimy o środkach transportu. Chodzi jednak tylko o dwa przypadki:

 • a pie – pieszo
 • a caballo – konno

Kiedy mówimy o innych środkach transportu, będziemy używać przyimek en, ale o tym napiszę później.

Zdarzają się sytuacje, w których przyimek A nie ma w ogóle żadnego odpowiednika, a dodatkowo wyraz, który występuje po nim jest w bierniku, np.:

 • No conozco a este hombre.
  Nie znam tego człowieka.
 • El me destruyó a mi.
  On mnie zniszczył.
 • Ellos visitaron a Italia.
  Oni odwiedzili Włochy.

Niestety ale od tej zasady są pewne wyjątki i nie używamy przyimka hiszpańskiego a w następujących sytuacjach.

Po czasownikach TENER i HABER:

 • Tengo algunos amigos.
  Mam kilku przyjaciół.

Przed rzeczownikami poprzedzonymi liczebnikami (określanymi przez liczebniki):

 • El médico llamó dos pacientes.
  Lekarz wezwał dwóch pacjentów.

Użycie przyimka hiszpańskiego a w mowie potocznej

Kolejnym przykładem użycia przyimka hiszpańskiego a jest mowa potoczna. Być może znasz wyrażenie IR A HACER ALGO, które odwołuje się do przyszłości? Jeżeli nie, to tylko wspomnę, że porównywalne jest do angielskiego going to i używamy go, gdy mówimy o naszych planach, działaniach, które nadejdą.

Konstrukcja ta jest bardzo prosta ponieważ należy tylko odmienić czasownik ir przez osoby, dodać przyimek A oraz bezokolicznik, np.

 • Y ahora voy a dormir porque estoy cansado.
  A teraz pójdę spać ponieważ jestem zmęczony.

W mowie potocznej często pomija się czasownik IR i mówi po prostu:

 • Y ahora a dormir porque estoy cansado.
  A teraz do spania ponieważ jestem zmęczony.
 • A comer todos.
  Jedzmy. (zamiast: Vamos a comer.)
 • A ver.
  Zobaczymy. (zamiast: Vamos a ver.)

Tego przyimka używamy także zawsze w peryfrazie werbalnej ESTAR A PUNTO DE HACER ALGO, która oznacza tyle co “zaraz coś zrobić”.

Jej konstrukcja jest również bardzo prosta ponieważ należy odmienić tylko czasownik ESTAR przez osoby, dodać przyimek hiszpański a i czasownik w formie bezokolicznika, np.

 • Estoy a punto de terminar mi trabajo.
  Zaraz skończę moją pracę.
 • Nosotros estamos a punto de ir de vacaciones.
  My zaraz jedziemy na wakacje.

Przyimek hiszpański en

Pierwsze i podstawowe jego znaczenie hiszpańskiego przyimka miejsca to oczywiście “na‘, np.

 • En la mesa.
  Na stole.

Kolejnym znaczeniem przyimka hiszpańskiego en jest “w”, np.

 • Estamos en la biblioteca estudiando por las mañanas.
  Jesteśmy w bibliotece i się uczymy rano.
 • En mi trabajo no hay buen café.
  W mojej pracy nie ma dobrej kawy.
 • En el centro.
  W centrum. (w środku)

Używamy go także gdy podajemy miesiąc, rok albo porę roku, w której coś się wydarzyło, np.

 • En enero tengo cumpleaños.
  W styczniu mam urodziny.
 • En verano siempre voy al mar.
  Latem (w lato) zawsze jeżdżę nad morze.
 • En 2018 me casé.
  W 2018 roku wyszłam za mąż.

Hiszpański przyimek miejsca en stosujemy gdy mówimy o środkach transportu innych niż wspomniane przez mnie wcześniej, czyli konno i pieszo. Chodzi tu o pojazdy mechaniczne, np.

 • Me gusta viajar en tren.
  Lubię podróżować pociągiem.
 • Siempre vamos de vacaciones en coche.
  Zawsze jedziemy na wakacje samochodem.

Przyimek hiszpański con

Przyimek ten służy do mówienia o tym, że ktoś albo coś nam towarzyszy. Odnosi się zarówno do ludzi jak i do zwierząt, np.

 • Juan y Marco van a la fiesta con sus novias.
  Juan i Marco idą na imprezę ze swoimi dziewczynami.
 • Yo prefiero beber agua con gas.
  Ja wolę pić wodę gazowaną. (dosłownie wodę z gazem)
 • Buscamos una casa con tres dormitorios.
  Szukamy domu z trzema pokojami.

Przyimek CON używamy także do tworzenia narzędnika rzeczownika, czyli przypadku, który odpowiada na pytanie kim? czym?, np.

 • Limpio mi casa con escoba.
  Sprzątam mój dom z miotłą.

Przyimek CON występuje także z zaimkami osobowymi, np.

 • conmigo – ze mną
 • contigo – z tobą
 • con ella – z nią
 • con nosotros – z nami
 • con vosotros – z wami
 • con ellos – z nimi

Do innych, równie ważnych i bardzo często używanych a także mylonych przyimków hiszpańskich należy POR i PARA. Nie będę jednak ich rozpisywać ponieważ napisałam na ten temat oddzielny artykuł, do którego przeczytania cię gorąco zachęcam. https://langusta.io/blog/hiszpanskie-przyimki-porownanie-por-para/

Jak widzisz hiszpańskie przyimki są do opanowania. Wymaga to oczywiście dużo praktyki i nieustannych ćwiczeń. Ważne by nie stresować się popełnianiem błędów w początkowym okresie nauki. Uczenie się przyimków hiszpańskich powinno być zabawą i sprawiać wiele radości. Tylko w taki sposób szybko zapadną w pamięć.

Jeżeli nie mieszkasz na co dzień w Hiszpanii to najlepsze efekty osiągniesz kiedy będziesz mógł używać przyimków hiszpańskich w realnych sytuacjach, które ćwiczone są na kursach języka hiszpańskiego. Sprawdź nasze najnowsze kursy i zapisz się już dziś.

Poniżej znajdziesz zadanie dotyczących dzisiejszego tematu. Powodzenia.

Przyimki hiszpańskie ćwiczenia

Wstaw odpowiedni przyimek: por, para, de, a, con, en.

 1. El ladrón salió de la casa áéíóúñ el sótano.
 2. Soy abogada y debo vestirme áéíóúñ forma elegante áéíóúñ mi trabajo.
 3. ¿ áéíóúñ qué estás tan triste?
 4. Estoy áéíóúñ punto áéíóúñ comer esta paella.
 5. Necesito terminarlo áéíóúñ el viernes áéíóúñ la tarde.
 6. Estos regalos son áéíóúñ Lidia.
 7. He acabado áéíóúñ leer este libro.
 8. áéíóúñ repente se puso áéíóúñ llorar.
 9. ¿ áéíóúñ que pagina estamos?
 10. Nosotras vamos áéíóúñ la biblioteca universitaria.
 11. ¿Estáis áéíóúñ casa?
 12. No, estamos áéíóúñ el trabajo.
 13. ¿ áéíóúñ quién es esto?
 14. El año pasado no fui áéíóúñ muchos museos áéíóúñ arte.
 15. áéíóúñ comer todos.
 16. El domingo, cuando era pequeña siempre iba áéíóúñ casa áéíóúñ mis abuelos.
 17. Hay que llamar áéíóúñ una ambulancia.
 18. Este año he vuelto áéíóúñ bailar.
 19. ¿Creo que Juan va a la boda áéíóúñ Pedro áéíóúñ Manuela.
 20. Estoy harta áéíóúñ mi trabajo.

Magdalena Kozak

Od 12 lat zajmuję się językiem hiszpańskim, od 9 lat jestem lektorem. Ukończyłam kilka kierunków studiów. Prowadzę kursy językowe w oparciu o metodologię flipped classroom.